انواع مهره تخته نرد در طرح های مختلف و متنوع
مناسب تخته نرد با سایز های مختلف