تخته نرد و شطرنج های طرح ترک در طرح ها و نقش های بسیار زیبا و جذاب ساخته شده و یکی از مهمترین ویژگی های این تخته نرد مهره های مخصوص شیشه ای این محصول میباشد.