کیف مخصوص تخته نرد و شطرنج برای محافظت بیشتر
کیف برزنتی،کیف سامسونت چرم، کیف ترمه