مهره های شطرنج چوبی در سایز ها و ابعاد مختلف

کیفیت ساخت بالا