تخته نرد های روکش راش هم به صورت چاپی بوده و هم به صورت معرق کاری بوده و در طرح های مختلف و متنوع تولید میشود.