تخته نرد منبت کاری که ساخته شده از چوب گردو بو ده و توسط دست هنرمندان عزیز و منبتکاران کشور عزیزمون ایران به صورت هنرمندانه در طرح ها و نقش های بسیار جذاب و اصیل ایرانی تولید میشود.