تخته نرد های چوب گردو سنندج و چوب گردو ارومیه از با کیفیت ترین و محبوب ترین تخته نرد های فروشگاه میباشد که هم به صورت تخته نرد ریشه گردو و هم به صورت تخته نرد چوب تنه گردو تولید میشود و معرق کاری های خاص کف تخته نرد توسط استاد مار انجام میشود.