مقالات

آموزش پرتاب تاس در بازی تخته نرد

آموزش پرتاب تاس

هنگام بازی تخته نرد اصولی تاس بیندازید

اگر مباحث آموزش پرتاب تاس در بازی تخته نرد، مطمئن باشید که متوجه می‌شوید همه چیز در این سبک بازی ها مبتنی بر شانس نیست؛ در واقع دریافت داده های این آموزش به شما کمک می‌کند که با اصول، رعایت المان های تعیین هدف و… پیشروی کنید و در بازی واقعا هدفمند باشید.

راهنما و آموزش پرتاب تاس در بازی تخته نرد

راهنما و آموزش پرتاب تاس در بازی تخته نرد

در تخته نرد، پرتاب تاس برای تعیین حرکت مهره ها استفاده می‌شود. برای پرتاب تاس و استفاده از اعداد حاصله، می‌توانید مراحل زیر را دنبال کنید:

 • نخست، یک تاس را در دست خود نگیرید.
 • برای پرتاب تاس، تاس را بین دو دستتان قرار دهید و آن را به سمت پایین بریزید.
 • تاس در حال حرکت به سمت پایین خواهد بود و پس از برخورد با سطح صافی مانند میز، روی یکی از سطوح تاس خواهد افتاد.
 • با نگاه کردن به سطح تاس، عددی که بالای آن قرار دارد را مشاهده کنید.
 • عددی که بدست آمد، تعداد خانه هایی است که مهره ها باید در بازی جابجا شوند. به طور معمول، این عدد بین 1 تا 6 است.
 • با توجه به عدد بدست آمده، مهره مورد نظر را از خانه مبدا خود جابجا کنید و در خانه های بعدی قرار دهید. حرکت مهره می‌تواند به صورت عقربه های ساعت یا مخالف با آن باشد، بسته به قوانین بازی و ترتیب روی دستها.
 • ادامه دهید تا همه مهره های خود را به مقصد نهایی شان برسانید و سعی کنید تا اهداف خود را در بازی تحقق دهید.

آموزش پرتاب تاس در بازی تخته نرد را در ادامه، هماهنگ با مهره ها ادامه می‌دهیم.

حرکت مهرها در تخته نرد و اصول آن

حرکت مهرها در تخته نرد و اصول آن

در تخته نرد، هر بازیکن دارای چهار مهره است که باید آن ها را از خانه مبدا خود به خانه مقصد ببرد. اصول حرکت مهره ها در تخته نرد عبارتند از:

 •  حرکت مهره ها: بازیکنان به ترتیب پرتاب تاس انجام می‌دهند. عدد حاصل از تاس تعیین کننده تعداد خانه هایی است که بازیکن می‌تواند یکی از مهره های خود را جلو ببرد. مهره ها در جهت عقربه های ساعت در اطراف تخته حرکت می‌کنند.
 • حرکت خانه های تکی: اگر مهره ای در خانه ای تنها باشد، بازیکن می‌تواند آن مهره را به تعداد خانه هایی که در تاس حاصل شده جلو ببرد.
 •  اشغال خانه: اگر مهره بازیکن در خانه ای قرار دارد و مهره حریف نیز در همان خانه قرار دارد، مهره حریف باید خارج شود و به خانه مبدا خود برگردد. این وضعیت به عنوان “اشغال خانه” شناخته می‌شود و هر مهره حریفی که در یک خانه با مهره بازیکن قرار گیرد، نمی‌تواند عبور کند تا زمانی که آن خانه خالی شود.
 • حرکت مهره ها به صورت مشترک: اگر بازیکن چند مهره در یک خانه داشته باشد، می‌تواند آن ها را به صورت مشترک جلو ببرد. مثلاً اگر دو مهره در یک خانه باشند و عدد تاس 3 باشد، بازیکن می‌تواند هر دو مهره را به سه خانه جلو ببرد.

در تخته نرد حرفه ای تاس بیندازید

در ادامه آموزش پرتاب تاس در بازی تخته نرد، در خصوص ترفندهایی برای دریافت نتیجه بهتر حین تاس انداختن صحبت می‌کنیم؛ در تخته نرد، پرتاب تاس می‌تواند به صورت تصادفی انجام شود و نتیجه آن بر اساس شانس است. اما برخی از بازیکنان حرفه ای تلاش می‌کنند تا روش هایی را برای پرتاب تاس به طور مهارت مندانه و کنترل شده بیاموزند.

 چندین روش رایج برای پرتاب تاس حرفه ای در تخته نرد

 چندین روش رایج برای پرتاب تاس حرفه ای در تخته نرد

 1. روش مهارتی: در این روش، بازیکنان سعی می‌کنند با مهارت و تمرین، پرتاب تاس را کنترل کنند. این شامل فراگیری تکنیک های خاص پرتاب، مانند استفاده از حرکات مچ دست، زاویه و قدرت پرتاب و سرعت دست است.
 2. روش استفاده از تاس حرفه ای: تاس های حرفه ای که برای بازی تخته نرد ساخته شده اند، عموماً شکل و وزنی مناسب دارند که به بازیکنان امکان می‌دهد تا در پرتاب تاس کنترل بیشتری داشته باشند. این تاس ها می‌توانند از جنس چوب، فلز و یا پلاستیک باشند.
 3. روش روانشناسی: برخی از بازیکنان معتقدند که با تمرکز و روانشناسی مناسب، می‌توانند نتیجه پرتاب تاس را تحت تاثیر قرار دهند. این شامل مراقبه، تمرکز ذهنی، تکنیک های تنفس و اعتقاد به اینکه نتیجه مورد نظر برای پرتاب تاس حقیقتاً رخ خواهد داد است.

با این حال، باید توجه داشت که تخته نرد یک بازی شانسی است و ممکن است هیچ روش خاصی نتواند نتیجه پرتاب تاس را به صورت قطعی تغییر دهد.

معنی اعداد تاس در بازی تخته نرد چیست؟

معنی اعداد تاس در بازی تخته نرد چیست؟

در بازی تخته نرد، اعدادی که در تاس حاصل می‌شوند، نقش مهمی‌در تعیین حرکت مهره ها دارند. هر تاس شش گوشه ای است که روی هر یک از شش سطح آن یک عدد از 1 تا 6 نمایش داده می‌شود. معانی اعداد تاس در بازی تخته نرد عبارتند از:

 • عدد 1: با پرتاب تاس حاصل شده عدد 1، بازیکن می‌تواند یک مهره را یک خانه جلو ببرد.
 • عدد 2: با پرتاب تاس حاصل شده عدد 2، بازیکن می‌تواند یک مهره را دو خانه جلو ببرد یا دو مهره را یک خانه جلو ببرد (با شرط اینکه در هر خانه فقط یک مهره باشد).
 • عدد 3: همین طور با پرتاب تاس حاصل شده عدد 3، بازیکن می‌تواند یک مهره را سه خانه جلو ببرد یا سه مهره را یک خانه جلو ببرد (با شرط اینکه در هر خانه فقط یک مهره باشد).
 • عدد 4: با پرتاب تاس حاصل شده عدد 4، بازیکن می‌تواند یک مهره را چهار خانه جلو ببرد یا چهار مهره را یک خانه جلو ببرد (با شرط اینکه در هر خانه فقط یک مهره باشد).
 • عدد 5: روی عدد پنج، با پرتاب تاس حاصل شده عدد 5، بازیکن می‌تواند یک مهره را پنج خانه جلو ببرد یا پنج مهره را یک خانه جلو ببرد (با شرط اینکه در هر خانه فقط یک مهره باشد).
 • عدد 6: با پرتاب تاس حاصل شده عدد 6، بازیکن می‌تواند یک مهره را شش خانه جلو ببرد یا شش مهره را یک خانه جلو ببرد (با شرط اینکه در هر خانه فقط یک مهره باشد)، همچنین در برخی قوانین خاص بازی می‌تواند یک مهره را سه خانه جلو ببرد و سپس مهره دیگری را سه خانه جلو ببرد.